Aké psychické ťažkosti trápia seniorov

Každý deň je tvorený zážitkami, ktoré sú tak príjemné, ako aj nepríjemné. Niektoré na nás pôsobia len krátko, avšak na iné si spomíname až do konca života. Takisto sú niektoré zážitky bezvýznamné a iné nás donútia robiť veľké životné zmeny. Niekedy zvládame život s gráciou, inokedy to skôr škrípe. To, ako sa dokážeme vyrovnať s každodennými náročnými situáciami, je dané nielen naším naturelom a výchovou, ale aj tým, aké máme schopnosti a možnosti tieto problémy prekonávať. Nie vždy je ľahké vnímať ťažkosti ako cestu k rastu. Nie vždy sa máme na koho obrátiť, aby nám pomohol.

V tých prípadoch, keď nevieme kam z konopí a život nás nebude baviť, je namieste využiť pomoc psychoterapeuta. Pomôže nám s našimi strasťami a tiež bude oporou, kým toto zložité obdobie prekonáme. A netreba sa báť neúmerného utrácania. Využiť totiž môžeme príspevok od zdravotnej poisťovne.

Typické spúšťače stresu u seniorov

Viete, akú najväčšiu výhodu v zvládaní stresu majú seniori oproti ostatným vekovým skupinám? Životné skúsenosti! Za svoj život iste zažili množstvo veselých, ale aj náročných vecí, a zvládli niekoľko karambolov. To ich posilnilo a tiež je to niečo, z čoho môžu teraz čerpať. Nielenže vedia, že život pôjde ďalej, oni majú aj skúsenosť. Vybudovali si psychickú odolnosť. Ale aj tak tu stále sú situácie, ktoré dokážu psychickú pohodu poriadne nabúrať.

 • Strata a neistota – to, čo všetky tieto body spája, je vyrovnanie sa so stratou. A tých strát vzhľadom na pokročilejší vek prichádza viac – strata zamestnania, partnera, priateľov, rodičov, zdravia, finančnej nezávislosti, samostatnosti, bývania. Je teda nutné vyrovnať sa s množstvom nových výziev. Problém je, že tých životných neistôt môže byť až veľa. A neistota býva veľkým stresovým faktorom, ktorý môže viesť až k depresii.
 • Osamotenie – vplyvom postupných strát a zmien zostávajú starší ľudia čím ďalej osamotenejší. Človek je tvor spoločenský a samota má na neho neblahý vplyv. Je preto dobré tomu predchádzať. Aj v starobe si môžete nájsť nových priateľov.
 • Finančná neistota – odchod do dôchodku znamená pre väčšinu ľudí pokles príjmov. Málokto si na dôchodok zvládol odkladať toľko peňazí, aby mohol žiť ako predtým. Veľmi ľahko tak môže dôjsť k ťažkostiam s platením šekov, ale aj s nákupom potrebných liekov alebo jedla! Zvlášť seniorky sú ohrozenou skupinou, pretože ich dôchodok býva nižší a dožívajú sa vyššieho veku ako ich partneri. Zaplatiť potom všetky náklady sám môže byť dosť ťažko zvládateľné.
 • Choroby – so starobou bývajú spojené rôzne ochorenia. Kto z tých, ktorí majú vyše 60 rokov, netrpí aspoň jednou chorobou? Je frustrujúce, keď pomaly pod vplyvom chorôb strácate svoju samostatnosť. Môže ísť o rôzne bolesti, obmedzenie pohyblivosti, zadýchavanie sa, zhoršenie sluchu či zraku. Ale aj pokles kognitívnych schopností, ako je napr. zabúdanie, dokáže otriasť sebavedomím a sebadôverou.

Ako si udržiavať psychickú pohodu

Zvládať stresové situácie je podstatné nielen pre psychické zdravie, na ktorom sa podpisujú, ale aj pre to fyzické. Stres zhoršuje príznaky už existujúcich ochorení, ale môže byť príčinou tiež nových chorôb či vlečúcich a opakujúcich sa infekcií. Prvým dôležitým krokom v riešení stresu je uvedomenie si, že sa tak vôbec deje. Na každého potom zaberá niečo iné, iste ste počas života vypozorovali, čo vás teší a čo vám robí dobre. Vhodnou prevenciou môžu byť nasledujúce súčasti života:

 • Priatelia a partner/ka – pocit, že niekam patríte, že máte niekoho, na koho sa obrátiť, kto pre vás bude oporou, je veľmi dôležitý. Nezanedbávajte svojich blízkych, vráti sa vám to!
 • Vďačnosť – aj keď sa vám nedarí, spomeňte si na to, za čo ste skutočne vďační. Pomôže vám to vrátiť nadhľad nad vašou súčasnou situáciou.
 • Pohyb – stačia obyčajné prechádzky po parku. Ak je to pre vás reálne, kúpte si psíka. Ten vás donúti nesedieť doma.
 • Strava – dbajte aj v starobe na pestrý jedálny lístok. Pomôže vám zmierňovať príznaky ochorení či predchádzať novovzniknutým.
 • Maznáčikovia – domáce zvieratká bývajú pre jedincov v seniorskom veku veľkým zdrojom potešenia a útechy. Jedným z dôvodov je, že ľudia majú všeobecne radi, keď sa môžu o niekoho starať.

Staroba so sebou prináša nové výzvy. Pokúste sa byť čo najpripravenejší ich riešiť a v prípade potreby sa nehanbite požiadať o pomoc.

(rhl)

Zdroje:

 • https://www.stress.org/how-stress-affects-seniors-and-how-to-manage-it
 • https://www.parkview.com/blog/stress-and-its-effect-on-older-adults
 • https://nhccare.com/stress-management-tips/